Podpisanie umowy - dostawa sprzętu na potrzeby klubu 'Senior+'

W dniu 08. sierpnia 2017 została podpisana umowa na wykonanie dostaw sprzętu w ramach prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby klubu "Senior+" w miejscowości Dębień.

Wykonawcą dostaw jest Firma AZDATA Cezary Leszczyński. Termin wykonania zadania to 16 październik 2017 roku.