Remont Kościoła Św. Barbary w Rumianie

Zakończył się remont wieży, który dotyczy najcenniejszego zabytku Gminy Rybno. W najbliższych dniach zostanie rozpoczęty remont wieżyczki i wymiana gontu.

Prosimy o śledzenie dalszego postępu robót.