Koszelewki: Budowa altany

Rozpoczęły się prace związane z budową altany w Koszelewkach – etap I.

Prace obejmują konstrukcję altany wraz z pokryciem dachu, bez wyposażenia i posadzki. Szacunkowy koszt I-etapu inwestycji to około 14.000 zł. Budowa altany jest jednym z kolejnych etapów zagospodarowania działki o numerze 254 obręb Koszelewki. Nieruchomość jest terenem, gdzie Sołectwo Koszelewki może wydatkować środki z Funduszu Sołeckiego, co systematycznie czyni.