Obiekty 'Senior+' wyposażone w sprzęt komputerowy

W ramach projektu „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno!” realizowanego na podstawie Nr Umowy RPWM.11.02.03-28-0020/18-00, Dzienny Dom Senior+ w Jeglii oraz Klub Senior+ w Szczuplinach zostały wyposażone w 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i myszkami.

Seniorzy – uczestnicy zajęć w w/w ośrodkach wsparcia dzięki zakupionym laptopom będą mogli nabyć podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zapoznać się z nowoczesnymi technologiami.