Symbole Narodowe Polski

Symbole Państwa Polskiego są pod szczególną ochroną prawną, traktowane powinny być z należytym szacunkiem i czcią co jest obowiązkiem i prawem każdego obywatela, a także wszystkich organów państwowych, organizacji i instytucji.

Symbole narodowe wyrażają miłość Polaków do ojczyzny i dążenie do jedności narodu. Są znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności Polaków. Symbole narodowe nie są tylko pustymi znakami. Różnią się od zwykłych znaków tym, że wyrażają szczególnie istotną treść – wspólnotę, tożsamość, pamięć, a także nadzieję. Ludzie oddawali i oddają za nie życie, dlatego zasługują na szacunek.

Naszym obowiązkiem jest też przekazywanie wiedzy i roli symbolu w naszym życiu młodym pokoleniom.

Bądźmy dumni z naszych Symboli Narodowych!

Hymn - powstał w 1797 roku napisał go Józef Wybicki w ówczesnej Republice Lombardzkiej (Włochy) w miejscowości Reggio nell'Emilia. Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech później otrzymała nazwę Mazurek Dąbrowskiego. Pieśń ta została napisana na okoliczność pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Twórczość Wybickiego stała się pierwowzorem dla wielu późniejszych hymnów.

Flaga – barwami flagi Polski jest biel orła oraz czerwień tarczy herbowej. Te dwa kolory pojawiły się po raz pierwszy w charakterze barw narodowych podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w 1792 r. Podczas obrad Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r. uznano biel i czerwień za barwy narodowe.

Godło – na tarczy koloru czerwonego widnieje wizerunek Orła Białego, który ma głowę zwróconą w prawą stronę ze złotą koroną, rozwinięte skrzydła, złoty dziób i szpony. Znak orła stał się herbem Zjednoczonego Królestwa Polskiego w 1295 r. w Gnieźnie. Przez wieki wizerunek orła się zmieniał. W grudniu 1989 roku Sejm kontraktowy zmienił konstytucję, przywracając dawną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska i herb Orzeł Biały w koronie.