Trwa wylewanie asfaltu na ścieżce Rybno-Dębień

Rozpoczęły się prace związane z wylewaniem asfaltu na realizowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień- Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych” Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka.

Wysokość wykonanych prac wyniesie 1 200 000 zł, w tym:

  1. Wkład własny Województwa 750 000 zł
  2. Dotacja celowa Gmina Rybno 225 000 zł
  3. Dotacja celowa Powiat Działdowo 225 000 zł

Termin wykonania inwestycji jest ustalony do 31.07.2019r.