Protokół inwentaryzacyjny

http://bip.gminarybno.pl/112/2187/Protokol_inwentaryzacyjny_dotyczacy_nabycia_nieruchomosci_w_drodze_komunalizacji/